Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Tradolan®

 

Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

 

Tradolan består av den välkända substansen tramadol, som har indikationen behandling av måttlig till svår smärta. Tradolan är ett centralt verkande smärtstillande läkemedel. Tradolan är en oselektiv ren agonist till my-, delta-, och kappa-opioidreceptorer, med högre affinitet för my-receptorn. Tradolan hämmar även neuronalt återupptag av noradrenalin och serotonin vilket antas bidra till den smärtstillande effekten.

 

Tradolans fördelar

  • Liten tablett - enkel att svälja
  • Reumatikeranpassad burk


Dosering

Vuxna och ungdomar över 12 år

Dosen ska anpassas beroende på smärtintensitet och individuell känslighet. Generellt ska den lägsta effektiva dosen av analgetika användas.

50 mg (1 tablett) 3 gånger dagligen. Kan vid behov ökas till 100 mg (2 tabletter) 4 gånger dagligen. Vid akuta smärttillstånd rekommenderas en initial dos på 100 mg (2 tabletter).

 


  Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Tradolan, filmdragerad tablett 50 mg (tramadol, ATC-kod N02AX02). Indikationer: Behandling av måttlig till svår smärta. Varningar och försiktighet: Tolerans, psykiskt och fysiskt beroende kan utvecklas särskilt efter långvarig användning. Terapeutiska doser av tramadol kan vara associerade med abstinenssymtom, beroende och missbruk. På grund av denna risk bör behovet av fortsatt analgetisk behandling utvärderas regelbundet. Behandling av patienter med tendenser till drogmissbruk eller beroende bör vara kortvarig och ske under noggrann medicinsk övervakning. Andningsdepression: Försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter med andningsdepression eller om centralt verkande läkemedel används samtidigt, då andningsdepression inte kan uteslutas i dessa situationer. Ombud: Tradolan distribueras av Nordic Drugs AB som även är ombud för läkemedlet i Sverige (tel. 040-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.se). Recept- och förmånsstatus: receptbelagt, ingår i läkemedelsförmånen. Förpackningar och priser: se fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2018-07-26. För ytterligare information: se www.fass.se.


SE_Trad/2019-01-01

 

 

 

 

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar