Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Reumatologi

Sjukdomar i rörelseorganen angriper skelettet, lederna och musklerna.
De orsakar stora besvär och de drabbade får sämre livskvalitet på grund av
smärta, sämre rörlighet och minskat oberoende.

I Sverige beräknas ca 0,7 % av vuxen befolkning ha RA, med ca 40 nyinsjuknade
per 100 000 invånare och år. Insjuknande ses i alla åldrar och majoriteten
insjuknar mellan 50 och 70 år och är 3 gånger vanligare bland kvinnor än bland män.

De flesta med ledgångsreumatism behöver behandling


Om du har ledgångsreumatism behöver du få behandling så snart som möjligt.
Ju tidigare du får behandling, desto större är möjligheterna att påverka
sjukdomen och minska risken för skada.

Förändringar i lederna och minskad muskelstyrka kan komma mycket tidigt
under sjukdomens förlopp. Redan efter ett år kan det finnas tecken på att
ledbrosket har börjat brytas ner. För att undvika att du blir sämre fortsätter
läkemedelsbehandlingen under lång tid om den fungerar bra och du inte får
några besvärliga biverkningar.

Målet är att dämpa inflammationen


Syftet med läkemedelsbehandling är att dämpa inflammationen i lederna
så mycket som möjligt och på så sätt förhindra att lederna skadas.

Då minskar även stelhet, smärta och trötthet och du får bättre muskelstyrka och rörlighet.

På sikt kan också andra negativa effekter av sjukdomen som benskörhet och åderförfettning
minskas eller förhindras.

En framgångsrik behandling gör att du kan fortsätta arbeta och leva som vanligt.


Källor:

  • Socialstyrelsens riktlinjer
  • Vårdguiden 1177.se


Vårt läkemedel

Receptbelagt

  • Nordimet (metotrexat)

 
2021-01-19

 

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar