Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Oxycodone G.L.

 

Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

 

Oxycodone G.L. filmdragerade tabletter (oxikodonhydroklorid, ATC-kod N02AA05) är ett receptbelagt läkemedel som används vid svår smärta. Oxycodone G.L. är ett generikum till OxyNorm. Läkemedelsverket har bedömt dessa båda läkemedel som utbytbara mot varandra. Detta innebär att patienter som får ett recept på OxyNorm, blir erbjudna Oxycodone G.L. på apoteken, om Oxycodone G.L. har ett lägre pris.

 

Kort fakta om Oxycodone G.L. 

Indikation

Oxycodone G.L. har indikationen svår smärta som endast kan behandlas adekvat med opioidanalgetika.

 

Styrkor och förpackningsstorlekar

Oxycodone G.L. finns i tre olika styrkor: 5 mg, 10 mg och 20 mg. Styrkan 5 mg har förpackningsstorlekarna 14, 28 och 98 tabletter. Styrkan 10 mg har förpackningsstorlekarna 28 och 98 tabletter. Styrkan 20 mg har förpackningsstorleken 98 tabletter. 

 

Dosering

Doseringen beror på smärtans intensitet och patientens individuella känslighet för behandlingen. Oxycodone G.L. filmdragerade tabletter ska tas var 4:e till 6:e timme enligt ett fast schema med den fastställda dosen. De filmdragerade tabletterna kan tas tillsammans med eller oberoende av måltider med tillräcklig mängd vätska.

För mer information, se FASS-text Oxycodone G.L. i länken till höger.

 

 


 Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Oxycodone G.L., tablett 5 mg, 10 mg, 20 mg (oxikodon, ATC-kod N02AA05). Indikationer: Svår smärta som endast kan behandlas adekvat med opioidanalgetika. Varningar och försiktighet: Andningsdepression: Den huvudsakliga risken med överdrivet opioidintag är andningsdepression. Försiktighet måste iakttas när oxikodon ges till försvagade äldre patienter, patienter med kraftigt nedsatt lungfunktion, nedsatt lever- eller njurfunktion, patienter med myxödem, hypotyreos, Addisons sjukdom, toxisk psykos, prostataförstoring, binjurebarksinsufficiens, alkoholism, delirium tremens, sjukdomar i gallgången, pankreatit, inflammatoriska tarmsjukdomar, hypotoni, hypovolemi, skallskador (på grund av ökad risk för intrakraniellt tryck) eller patienter som tar MAO-hämmare. Tolerans och beroende: Patienten kan utveckla tolerans mot läkemedlet vid långvarig användning och kräva allt högre doser för att upprätthålla smärtkontroll. Långvarig användning av oxikodonhydroklorid kan leda till fysiskt beroende och ett utsättningssyndrom kan förekomma efter abrupt avbrott av behandlingen. När en patient inte längre behöver behandling med oxikodon är rekommendationen att trappa ner dosen gradvis för att förhindra utsättningssymtom. Alkohol: Intag av oxikodonhydroklorid med alkoholhaltiga drycker måste undvikas då alkohol kan öka frekvensen av biverkningar. Ombud: Oxycodone G.L. distribueras av Nordic Drugs AB som även är ombud för läkemedlet i Sverige (tel. 040-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.se). Recept- och förmånsstatus: receptbelagt, ingår i läkemedelsförmånen. Förpackningar och priser: se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2019-07-26 (5 mg och 10 mg), 2019-07-26 (20 mg). För ytterligare information: se www.fass.se.


SE_OxyGL/2020-01-24

 

 

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar