Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Oxycodone Depot Lannacher (depottabletter)

 

Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

 

Oxycodone Depot Lannacher (depottabletter) (oxikodonhydroklorid, ATC-kod N02AA05) är ett receptbelagt läkemedel som används vid svår smärta. Oxycodone Depot Lannacher depottabletter är ett generikum till OxyContin. Läkemedelsverket har bedömt dessa båda läkemedel som utbytbara mot varandra. Detta innebär att patienter som får ett recept på OxyContin, blir erbjudna Oxycodone Depot Lannacher (depottabletter) på apoteken, om Oxycodone Depot Lannacher (depottabletter) har ett lägre pris.

 

Kort fakta om Oxycodone Depot Lannacher (depottabletter)

 

Indikation

Oxycodone Depot Lannacher (depottabletter) har indikationen svår smärta, som kräver opioidanalgetika för tillräcklig analgetisk effekt.

 

Styrkor och förpackningsstorlekar

Oxycodone Depot Lannacher (depottabletter) finns i fem olika styrkor: 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg samt 80 mg. Styrkan 5 mg har förpackningsstorleken 28 tabletter. De övriga styrkorna har alla förpackningsstorlekarna 28, 50 och 98 tabletter.

 

Dosering

Doseringen beror på smärtans intensitet och patientens individuella känslighet för behandlingen. Oxycodone Depot Lannacher (depottabletter) bör tas två gånger dagligen enligt ett fastställt schema och fastställd dosering. Depottabletterna kan tas tillsammans med eller oberoende av måltider med tillräcklig mängd vätska.

Oxycodone Depot Lannacher (depottabletter) måste sväljas hela och får inte tuggas, delas eller krossas.

 

 


 Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Oxycodone Depot Lannacher, depottablett 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg (oxikodon, ATC-kod N02AA05). Indikationer: Svår smärta, som kräver opioidanalgetika för tillräcklig analgetisk effekt. Varningar och försiktighet: Andningsdepression: Den huvudsakliga risken med överdrivet opioidintag är andningsdepression. Försiktighet måste iakttas när oxikodon ges till försvagade äldre patienter, patienter med kraftigt nedsatt lungfunktion, nedsatt lever- eller njurfunktion, patienter med myxödem, hypotyreos, Addisons sjukdom, toxisk psykos, prostataförstoring, binjurebarksinsufficiens, alkoholism, delirium tremens, sjukdomar i gallgången, pankreatit, inflammatoriska tarmsjukdomar, hypotoni, hypovolemi, skallskador (på grund av ökad risk för intrakraniellt tryck) eller patienter som tar MAO-hämmare. Risker med samtidig användning av sedativa läkemedel, såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel: Samtidig användning av Oxycodone Lannacher och sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknandeläkemedel kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död. På grund av dessa risker förbehålls samtidig förskrivning av dessa sedativa läkemedel till patienter för vilka andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om det beslutas att förskriva Oxycodone Lannacher samtidigt medsedativa läkemedel, ska lägsta effektiva dos användas och behandlingstiden ska vara så kort som möjligt. Tolerans och beroende: Patienten kan utveckla tolerans mot läkemedlet vid långvarig användning och kräva allt högre doser för att upprätthålla smärtkontroll. Långvarig användning av Oxycodone Depot Lannacher depottabletter kan leda till fysiskt beroende och ett utsättningssyndrom kan förekomma efter abrupt avbrott av behandlingen. När en patient inte längre behöver behandling med oxikodon är rekommendationen att trappa ner dosen gradvis för att förhindra utsättningssymtom. Alkohol: Samtidig användning av alkohol och Oxycodone Depot Lannacher depottabletter kan ge ökad risk för biverkningar av läkemedlet; samtidig användning skall undvikas. Ombud: Oxycodone Depot Lannacher distribueras av Nordic Drugs AB som även är ombud för läkemedlet i Sverige (tel. 040-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.se). Recept- och förmånsstatus: receptbelagt, ingår i läkemedelsförmånen. Förpackningar och priser: se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2019-06-11. För ytterligare information: se www.fass.se.


 SE_OxyDep/2020-01-24

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar