Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Laxido Junior

Laxido Junior är ett generika till Movicol Junior, vilket innebär att sammansättningen av de aktiva substanserna är identiska. Med anledning av detta är även produkterna utbytbara mot varandra, vilket innebär att patienter kan få Laxido Junior istället för Movicol Junior på apoteken.

 

Vad är Laxido Junior och vad används det för?

Laxido Junior innehåller makrogol 3350 och elektrolyterna natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid, se nedan för exakt sammansättning.

Laxido Junior är ett laxermedel som används för behandling av kronisk förstoppning hos barn från 2 till 11 år. Det används också för att behandla en ansamling av hård avföring i tarmen hos barn från 5 till 11 år vilket kan vara ett resultat av långvarig förstoppning (detta kallas fekal impaktion). Makrogol 3350 gör att barnets avföring blir mjukare och lättare att få ut, vilket lindrar förstoppning. Elektrolyterna hjälper till att upprätthålla kroppens normala nivåer av natrium, kalium och vatten medan barnet behandlas för förstoppning.

 

Dosering av Laxido Junior

Kronisk förstoppning

Normaldosen vid kronisk förstoppning beror på barnets ålder och hur barnet svarar på behandlingen.

  • Som startdos ska 1 dospåse dagligen ges till barn från 2 till 6 år och 2 dospåsar dagligen ska ges till barn från 7 till 11 år.
  • Antalet dospåsar kan ökas tills barnet har en mjuk avföring.
  • Om dosen måste ökas bör detta ske varannan dag. Det behövs normalt inte fler än 4 dospåsar per dag.

Denna behandlingskur för kronisk förstoppning måste pågå under en längre tid, minst 6-12 månader. Det är inte nödvändigt att ta hela drycken på samma gång, om barnet föredrar så kan halva drycken tas på morgonen och halva på kvällen. 

Fekal impaktion

En behandlingskur med Laxido Junior ser ut på följande sätt:

Dosering vid fekal impaktion

Ålder (år) 5 till 11:

Dag 1: 4
Dag 2: 6
Dag 3: 8
Dag 4: 10
Dag 5: 12
Dag 6: 12
Dag 7: 12 

Det dagliga antalet dospåsar ska intas vid skilda tillfällen. Alla doser ska intas inom 12 timmar (t ex 08.00-20.00). Behandlingen kan avbrytas när läkemedlet har verkat. Detta visar sig genom att barnet har stora mängder avföring och/eller vattnig diarré. Denna behandlingskur för fekal impaktion kan vara upp till 7 dagar.

Administrering

Varje dospåse löses upp i 62,5 ml (ett kvarts glas) vatten för att få en klar eller lätt grumlig lösning. Det korrekta antalet dospåsar kan beredas i förväg och förvaras övertäckt i kylskåp i upp till 24 timmar. Om det underlättar kan smaksättning i drycken tillsättas, t ex apelsinsaft. För användning vid fekal impaktion kan till exempel 12 dospåsar lösas upp i 750 ml vatten. 

 

Laxido Junior sammansättning

Varje dospåse innehåller följande kvantitativa sammansättning av aktiva innehållsämnen:

Makrogol: 33506,563 g 
Natriumklorid: 175,4 mg 
Natriumvätekarbonat: 89,3 mg 
Kaliumklorid: 25,1 mg 

Innehållet av elektrolytjoner per dospåse efter beredning i 62,5 ml vatten motsvarar:

Natrium: 65 mmol/l
Klorid: 53 mmol/l
Vätekarbonat (bikarbonat): 17 mmol/l
Kalium: 5,4 mmol/l

 


Laxido Junior, pulver till oral lösning (kaliumklorid, makrogol, natriumklorid, natriumvätekarbonat, ATC-kod A06AD65). Indikationer: Laxido Junior är avsett för behandling av kronisk förstoppning hos barn från 2 till 11 år. Laxido Junior är avsett för behandling av fekal impaktion hos barn från 5 år. Fekal impaktion definieras som refraktär förstoppning med ansamling av fekalier i rektum och/eller kolon. Varningar och försiktighet: Vätskeinnehållet i Laxido Junior efter rekonstitution med vatten ersätter inte normalt vätskeintag. Ett adekvat vätskeintag måste upprätthållas. Diagnosen fekal impaktion bör bekräftas med lämplig fysisk eller radiologisk undersökning av rektum och buk. Absorptionen av andra läkemedel kan reduceras tillfälligt på grund av att Laxido Junior inducerar en snabbare gastrointestinal passage. Ombud: Laxido Junior distribueras av Nordic Drugs AB som även är lokal företrädare för läkemedlet i Sverige (tel. 040-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.se). Recept- och förmånsstatus: receptbelagt, ingår i läkemedelsförmånen. Förpackningar och priser: se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2019-03-21. För ytterligare information: se www.fass.se.


SE_LaxJr/2020-01-24

 

 

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar