Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Laxido Apelsin

Vad är förstoppning?

Besvär med förstoppning är vanligt och förekommer hos ca 20% av befolkningen. Ofta finns det inte någon allvarlig underliggande sjukdom bakom och patienterna söker sällan hjälp för sina besvär.

Orsaker till förstoppning kan t ex vara ändrade vanor (mat och motion), GI-sjukdomar, endokrina sjukdomar, läkemedelsbiverkningar eller depression.

 

Behandling

Det är viktigt att man tar sig tid för toalettbesöket!

Patienten bör se över sin kost, äta mer fibrer, öka vätskeintaget och undvika te. En ökad fysisk aktivitet rekommenderas, gärna i form av promenader, cykling eller bukmuskelgymnastik.

När det gäller behandling med läkemedel finns det bulkmedel, tarmirriterande medel och osmotiska läkemedel (Laxido Apelsin).

 

Laxido Apelsin - löser hård mage och förstoppning

Laxido Apelsin verkar naturligt och skonsamt utan att påverka tarmen eller övriga organ i kroppen. Laxido Apelsin innehåller det verksamma ämnet makrogol 3350. Ämnet binder vatten och transporterar det till tjocktarmen. Väl där hjälper vattnet till att mjuka upp avföringen. Laxido Apelsin innehåller även elektrolyter som är viktiga för balansen av salt och vatten i kroppen.

Laxido Apelsin används vid tillfällig behandling av förstoppning, långtidsbehandling och vid mycket svår förstoppning (fekal impaktion). Läkemedlet tillhör gruppen osmotiska laxermedel (osmotiskt aktiva läkemedel verkar genom att suga upp vatten till tjocktarmen så att avföringen mjukas upp).

 

Hur används Laxido Apelsin?

Normal dosering är 1 dospåse 1-3 gånger dagligen, jämt fördelade över dagen enligt individuell respons. För längre användning kan dosen minskas till 1 eller 2 påsar dagligen. Innehållet i en dospåse löses i 1/2 glas vatten (125 ml) och dricks. Effekten kommer oftast inom 1-2 dygn.

Behandlingstiden med Laxido Apelsin är normalt 2 veckor.

Laxido Apelsin finns i flera förpackningsstorlekar: dospåse 20 st och 50 st (receptfria) och 100 st (receptbelagt).
Laxido Apelsin, pulver till oral lösning (kaliumklorid, makrogol, natriumklorid, natriumvätekarbonat, ATC-kod A06AD65). Indikationer: För behandling av kronisk förstoppning. Laxido Apelsin är även verksamt när det gäller att lösa fekal impaktion, definierad som refraktär förstoppning med ansamling av fekalier i rektum och/eller kolon. Laxido Apelsin är avsett för vuxna, ungdomar och äldre. Varningar och försiktighet: Diagnosen fekal impaktion bör bekräftas med lämplig fysisk eller radiologisk undersökning av rektum och buk. Om patienter utvecklar symtom som indikerar rubbningar i vätske-/elektrolytbalans (t ex ödem, andfåddhet, ökande trötthet, uttorkning, hjärtsvikt) bör behandling med Laxido Apelsin avbrytas omedelbart, elektrolyter mätas och eventuell avvikelse bör behandlas på relevant sätt. Absorptionen av andra läkemedel kan övergående reduceras på grund av att Laxido Apelsin inducerar en snabbare gastrointestinal passagetid. Detta läkemedel innehåller 187 mg natrium per dospåse, motsvarande ungefär 9 % av WHO:s högsta rekommenderat dagligt intag av 2 g natrium för vuxna. Ombud: Laxido Apelsin distribueras av Nordic Drugs AB som även är ombud för läkemedlet i Sverige (tel. 040-36 66 00, e-post: info@nordicdrugs.se). Recept- och förmånsstatus: receptbelagt och receptfritt, ingår i läkemedelsförmånen. Förpackningar och priser: se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 2019-03-28. För ytterligare information: se www.fass.se.


SE_LaxAp/2020-01-24

 

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar