Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Cilaxoral®

Indikationer

Cilaxoral (natriumpikosulfat) är ett vältolererat tarm-motorikstimulerande medel, som används vid tillfällig förstoppning samt för att underlätta tarmtömning vid hemorrojder och sår kring ändtarmsöppningen. 

Verkningsmekanism

Det aktiva ämnet i Cilaxoral, natriumpikosulfat, sätter igång tjocktarmens rörelser så att tarminnehållet transporteras snabbare. Samtidigt stannar vatten kvar i tjocktarmen. Detta medför att avföringen får en mjukare konsistens och tarmtömningen underlättas.
 

Dosering

Dosen bör anpassas individuellt så att avföringen blir lagom mjuk. Vuxna börjar lämpligen med 10 droppar på kvällen. Dosen kan sedan minskas eller ökas så att avföringen blir lagom mjuk. Ta inte mer än 20 droppar per dygn.

Cilaxoral används dagligen i högst en vecka. Därefter kan du eventuellt övergå till varannandags-medicinering. Efter ytterligare en vecka kan var tredje-dagsmedicinering prövas och efter ytterligare en vecka avslutas behandlingen.

Cilaxoral kan droppas i munnen eller blandas med mat eller dryck.
 

Användning för barn

Cilaxoral ska inte ges till barn under 12 år.
 

Att tänka på:

Använd inte Cilaxoral vid svåra magsmärtor, vid stopp i tarmarna, vid allvarlig uttorkning eller om du är allergisk mot något innehållsämne i detta läkemedel. Långvarigt bruk kan leda till störd vätske- och elektrolytbalans och brist på kalium i blodet. Vid behov av laxermedel dagligen under längre tid bör orsaken till förstoppningen utredas av läkare.

 


Indikation: Alla former av tillfällig förstoppning. Underlättande av defekation vid hemorrojder, analfissurer etc. Beredningsform: Orala droppar. ATC-kod: A06AB08, Förpackning: Droppflaska á 30 ml. SPC uppdaterad: 2014-12-17. Receptfritt, F.

Ta del av informationen på bipacksedeln innan du använder produkten. 

Ytterligare information fås genom att klicka på länken till Fass.

 


SE_Cil/2021-05-31

    Cilaxoral förstoppning


Obs! Ny Cilaxoral förpackning under hösten 2021.
 

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar