Denna information är avsedd för sjukvårdspersonal

Vill du gå vidare? Ja Nej

Information för sjukvårds- och apotekspersonal

Artzal®

Ett alternativ för dina patienter med knäledsartros

Artzal (natriumhyaluronat) är en injektionsvätska (10 mg/ml) och tillhör gruppen övriga medel för sjukdomar i rörelseapparaten (M09AX01) för lokal behandling av mild till måttlig knäledsartros. Artzal är receptbelagt och ingår ej i läkemedelsförmånen. (1)

Natriumhyaluronat (hyaluronsyra, hyaluronan) är en polysackarid uppbyggd av ett stort antal disackaridenheter, förenade med glykosidbindningar. Substansen finns endogent hos djur och människa, i kemiskt identisk form. Höga koncentrationer förekommer extracellulärt i bland annat ledbrosk  och ledvätska. I leden bildas den av kondrocyter och synoviocyter och är viktig för ledbroskets struktur samt ger ledvätskan dess segflytande konsistens. (1)

Vid knäldesartros sjunker koncentrationen av natriumhyaluronat i ledvätskan. Studier visar att injektion i leden av den storlek av natriumhyaluronat som ingår i Artzal, stimulerar synoviocyterna till ökad syntes av endogent natriumhyalurat. Kliniskt verkar Artzal smärtlindrande och förbättrar ledens funktion. Effekten kvarstår i några månader. (1)

 

Indikation

Artzal är indikerat vid behandling av mild till måttlig knäledsartros.

 

Dosering

En intraartikulär injektion á 2,5 ml (1 endosspruta) ges med 1 veckas intervall under 3 till 5 veckor.

 

Övrig information

För ytterligare information gällande indikationer, farmakologisk grupp, beredningsform, styrka, dosering, priser, senaste översyn av produktresumé samt om förmånsberättigande – se länken ”FASS-text” i menyn till höger.

 

Referens

(1) FASS

 

 

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår